Boycott Beyonce necklace made for her Citi Field Performance in New York 2016. The Miami Police Department started the Boycott Beyonce movement after her Superbowl performance protesting police violence. Beyonce started selling merchandise with the phrase

Məşhurların keyfiyyəti və xidməti

Mavi Yaxa Qiymətləri

Hamısı necə başladı